Dla rodzica

Rodzice uczniów mogą oczekiwać ze strony pedagoga szkolnego:

- pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej dotyczącej ich dziecka
- uzyskania informacji na temat specyfiki trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
dziecka (możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce poprzez kontakt z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz deficyty
rozwojowe dzieci)
- pomocy w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem dziecka
- uzyskania informacji na temat instytucji wspierających rodziców
 
Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
- niepokoi Cię zachowanie dziecka
- zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
- masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc
- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 
Zapraszam, postaram się pomóc.
 
APEL TWOJEGO DZIECKA
Jak mądrze kochać młodego człowieka?
Ważną wskazówką dla rodziców jest to, co myślą i czują same dzieci.
Co daje dziecku poczucie bezpieczeństwa?
 
W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem?
Co zrobić, aby Cię słuchało i rozumiało?
Co zrobić, aby wyrosło na mądrego i dobrego człowieka?
 
APEL TWOJEGO DZIECKA:
- Nie dawaj pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie
dotrzymujesz.
- Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy, niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, żeby
udowodnić, że jestem duży.
- Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są również
bolesne doświadczenia.
- Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie
dyskretnie i spokojnie.
- Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania.
- Nie psuj mnie, dając mi wszystko o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam
Cię na próbę.
- Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie
bezpieczeństwa.
- Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci
zawodu.
 
Więcej informacji na stronie: www.dobryrodzic.pl
 
ODRABIANIE LEKCJI-POMAGAĆ CZY NIE?
 
1. Z dzieckiem, a nie za dziecko.
2. Pomagaj rozsądnie.
3. Sprawdzaj, a nie kontroluj.
4. Nie zapominaj o przerwach w uczeniu się.
5. Naucz systematyczności.
6. Zadbaj o miejsce sprzyjające nauce.
7. Ustal reguły, które ułatwiają naukę i pracę.
 
 
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
 
Nasza szkoła przystąpiła do programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach. W związku z przystąpieniem naszej szkoły do Programu „Szkoła bez Przemocy” jesteśmy zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:
 
KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY
 
1. Szkoła jest wspólnotą.
2. Wszyscy się szanujemy.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
4. Niczego nie ukrywamy.
5. Zawsze reagujemy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
8. Rodzice są z nami.
9. Mamy sojuszników.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
 
Więcej na stronach:

DORASTANIE DZIECKA – WYZWANIE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

RODZICU! NAUCZYCIELU!

1. Zdobądź wiedzę o dorastaniu swojego dziecka-lepiej zrozumiesz, co się z nim dzieje i na czym polegają gwałtowne zmiany, którym podlega.

2. Przygotuj się na:
- bycie testowanym,
- bycie odrzuconym.
3. Ustal granice i ich przestrzegaj- jasno komunikuj, jakie zachowania na pewno nie będą tolerowane.
4. Bądź konsekwentny i zarazem plastyczny-nie trzymaj się sztywno ustalonych zasad, ale jeżeli czynisz odstępstwo, to tylko gdy zaistnieją szczególne warunki, które przedstawisz 
w rozmowie z dzieckiem jako wyjątkowe.
5. Masz prawdo mądrej kontroli, ponieważ jesteś odpowiedzialny za swoje dziecko, ale pamiętaj, że odpowiadasz także za rozwój jego samodzielności.
6. Nie bierz wszystkiego dosłownie.
7. Zachowaj poczucie humoru.
8. Znajdź czas na rozmowę z dzieckiem.
9. Przede wszystkim słuchaj, słuchaj i jeszcze raz słuchaj.
10. Nie poczuwaj się do natychmiastowej oceny i zajęcia określonego stanowiska wobec zachowania Twojego dziecka – daj sobie czas na rozważne zareagowanie.
11. Poszukaj wspólnych doświadczeń i wspólnej aktywności ze swoimi dziećmi – organizuj 
wycieczki, spacery, wspólne wyjścia do kina, wciągnij je np. w prace domowe, które będziecie wykonywać razem.
12. Obserwuj zmiany, którym sam podlegasz.
13. Zastanów się uczciwie, co Cię niepokoi, co drażni i czy na pewno są to uczucia wywołane przez zachowanie nastolatka.
14. Poznawaj świat Twojego dziecka, jego kolegów, ale także jego zainteresowania, pragnienia, dążenia, upodobania, gust.
15. Pamiętaj o sobie – masz prawo do realizowania swoich potrzeb – nie jesteś stworzony tylko do wychowywania dziecka.

CYBERPRZEMOC

Z powodu pogłębiającego się zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów, zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją na temat postępowania i kroków, jakie należy podjąć w przypadku rozpoznania tego zjawiska. Prezentacja dostępna TUTAJ!