Rekrutacja

Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do SZKOŁY wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 12.02.2024 do 26.02.2024 r .

 

Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do PRZEDSZKOLA wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 12.02.2024 do 26.02.2024r .

 

Dokumenty do pobrania:

 

Rekrutacja do szkoły

Zarządzenie o rekrutacji do szkoły

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy 1 w roku szkolnym 2023/24

Zgłoszenie dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

Oświadczenie woli

Oświadczenie o mieszkaniu w obwodzie

 

 

Rekrutacja do przedszkola

Zarządzenie o rekrutacji do przedszkola

Regulamin rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Psary

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie woli

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

Oświadczenie potwierdzające naukę rodziców w trybie dziennym