Prezydium Rady Rodziców

30 listopad 2021

Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2023/2024

 

  1. Marta Zając - przewodniczący
    p. Anna Kopka - zastępca
    p. Marta Satała – skarbnik
  2. Anna Piekarska-Nowak – sekretarz
  3. Katarzyna Pogoda, p. Katarzyna Gołuszko – członek

Komisja Rewizyjna – p. Monika Całka, p. Anna Wawrzyniak

Rada Rodziców wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły, uczestniczy w realizacji ważnych zadań.
Gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły oraz ustala zasady użytkowania tych funduszy.

Informujemy Rodziców i Przyjaciół Szkoły, że Rada Rodziców posiada konto bankowe, na które dokonywane są wpłaty rodziców.

Konto bankowe Rady Rodziców:
BS O/ Będzin 03 8438 0001 0000 0707 2036 0001