Kalendarz roku szkolnego

16 październik 2018

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/24

Data

Dzień tygodnia

Święto
– dzień
ustawowo wolny
od pracy

Propozycja dnia wolnego
w szkole od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych

14.X sobota DEN na podstawie art.74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych  
 1.XI środa Wszystkich Świętych 2,3 XI / czwartek, piątek
 11.XI sobota Narodowe Święto Niepodległości  
 6.I sobota  Trzech Króli  
 1.V środa Święto Pracy  
 3.V piątek Święto Konstytucji 3 Maja 2 maja / czwartek
 30.V czwartek Boże Ciało 31.V / piątek

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

egzamin ósmoklasisty – 14, 15 i 16 maja 2024 r.