Obiady

06 wrzesień 2020

Obiady szkolne

Kwestiami związanymi z obiadami zajmuje się Pani intendent.

 

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej