O szkole

Na podstawie

Uchwały nr XVI/169/2012 Rady Gminy Psary z dn.23.02.2012r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach i Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach, z dniem 1 września 2012 r. obie placówki funkcjonują teraz jako jedna wspólna pod nazwą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Strzyżowicach.

O szkole

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach usytuowana jest w centrum wsi, w otoczeniu jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach.

Wizja naszej szkoły brzmi:

„Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły”

Nasza szkoła:

 •  Jest przyjazna uczniom i rodzicom,
 •  Pomaga uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
 •  Oferuje autorskie programy nauczania, ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
 •  Jest opiekuńcza, pomaga w pokonywaniu trudności,
 •  Wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci,
 •  Posiada wysoko wykwalifikowaną, twórczą kadrę pedagogiczną,
 •  Zapewnia równość szans,
 •  Kształci postawy tolerancji religijnej, wzajemnego szacunku,
 •  Zapewnia „dobry start”, bardzo dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia.

 Szkoła posiada:

 •  pracownię komputerową z dostępem do Internetu (otrzymaną z MENiS w ramach programu „Pracownia komputerowa w szkole podstawowej”),
 •  piękne klasopracownie,
 •  boisko sportowe, plac zabaw,
 •  salę gimnastyczną,
 •  świetlicę,
 •  stołówkę,
 •  zaplecze kuchenne,
 •  gabinet pomocy przedlekarskiej,
 •  szatnie.

Baza ta zapewnia realizację wszystkich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

  

Nauka w szkole rozpoczyna się codziennie od godz. 7.40.

Naukę języka angielskiego rozpoczynamy w klasie pierwszej.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają zajęcia komputerowe.