Plan daltoński w naszej szkole

30 sierpień 2021

Plan daltoński w naszej szkoleJeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi robić nie wolno” .

Helen Parkuhurst (1887-1973)

Założenia Planu Daltońskiego wywodzą się od koncepcji nauczania amerykańskiej nauczycielki Helen Parkhurst. Obecnie plan daltoński zawitał do wielu polskich przedszkoli i szkół. Zaczyna być coraz bardziej popularny.

Główne filary Planu Daltońskiego:

  • SAMODZIELNOŚĆ 
  • WSPÓŁPRACA 
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
  • REFLEKSJA 

Dlaczego plan daltoński w naszej szkole w klasach I – III?

Jest on doskonałym narzędziem , wspomagającym ucznia w pozyskiwaniu i rozwijaniu kompetencji niezbędnych do życia w XXI wieku.

A są nimi:

  • Rozwiązywanie złożonych problemów. 
  • Myślenie krytyczne. 
  • Kreatywność. 
  • Zarządzanie ludźmi. 
  • Współpraca. 

Wymienione kompetencje staramy się rozwijać u uczniów już od najmłodszych lat.

Plan daltoński jest przejściem od nauczania do uczenia się i stawia na rozwijanie wewnętrznej motywacji do nauki.

Jak wygląda praca planem daltońskim w klasach?

W każdej klasie znajdują się pomoce daltońskie. Należą do nich: gra „Daltonka”, kolorowe dni tygodnia, plan dnia, tablica obowiązków czyli dyżurów, zegar daltoński, teczki zadań, tablica na której znajdują się pary uczniowskie „każdy z każdym” oraz zespoły – grupy daltońskie. Wszystkie te pomoce służą  planowaniu pracy, kształtowaniu samodzielności, odpowiedzialności, współpracy oraz uczą refleksji, czyli myślenia o tym co i jak trzeba zrobić.  W klasie drugiej  na początku każdego tygodnia dzieci otrzymują cztery zadania do samodzielnej realizacji w ciągu czterech dni. Uczniowie sami planują, kiedy wykonają swoje zadania z zakresu: czytania, pisania, liczenia i aktywności  artystycznej. Są odpowiedzialni  za zaplanowanie i zrealizowanie zadań w wybranym terminie. Dokonują też samooceny własnej pracy. Dzięki temu są bardziej świadomi swoich umiejętności. Piątek to dzień refleksji na temat wywiązania się z zaplanowanych zadań w wybranym terminie. Tablice odpowiedzialności uczą dzieci podejmowania się różnych obowiązków na rzecz klasy. Uczniowie sami decydują jakiej odpowiedzialności w danym tygodniu się podejmują. Zegar daltoński pomaga w kontrolowaniu własnej pracy w czasie. Pary i grupy daltońskie to świetny sposób aby nauczyć się współpracy  nie tylko z wybranym kolegą, ale z każdą osobą w klasie.  W  przyszłości, jako dorośli, uczniowie będą musieli umieć współpracować w różnych zespołach.