Baza szkoły

30 maj 2018

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach

w skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego

i

Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka

 

Dane teleadresowe:

szkoła

sekretariat czynny od 7.15 do 15.00

tel/fax 32 2672233

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

witryna www.spstrzyzowice.pl

przedszkole

tel/fax 32 3604371

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

witryna www.przedszkole.strzyzowice.pl

 

Historia szkoły w pigułce

    Szkołę w Strzyżowicach otwarto w 1910 roku. Pierwszym nauczycielem był Stanisław Polakowski, pochodzący z Kalwarii Suwalskiej na Litwie. Pracował tutaj od 1910 do 1923 roku. Zajęcia odbywały się początkowo w domu Ignacego Bijaka przy ulicy Stara Wieś 32, w 1916 roku przeniesiono je do domu Franciszka Flaka. W 1919 roku uruchomiono drugi punkt nauki na Kolonii Belna w domu Stanisława Nowaka.
    W 1928 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy Stara Wieś (obecnie 1-Maja, budynek przedszkola).
    W 1957 roku obchodzono 50-lecie istnienia szkoły, zorganizowane przez kierownika – Czesława Gawrona. Od 1968 roku dodatkowe klasy mieściły się w budynku dawnego dworu.
    Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły miało miejsce w 1974 roku, a dyrektorem została Janina Jagodzik. W 1994 roku, gdy dyrektorem była Grażyna Kopka, nadano placówce imię Stanisława Polakowskiego, a w 2007 roku świętowano 100-lecie szkoły.
    W 2012 roku połączono szkołę z przedszkolem w  Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, dyrektorem została Dorota Pronobis- Kościńska, która od 2008 roku pełniła funkcję dyrektora szkoły.
    W roku 1984 powołano Społeczny Komitet Budowy Przedszkola Rozpoczęto prace budowlano - remontowe przy współudziale i pomocy władz Gminy. Społeczeństwo Strzyżowic aktywnie włączyło się w powstanie tak potrzebnej środowisku placówki poprzez wsparcie finansowe jak i wykonywanie szeregu prac, w ramach tzw. czynu społecznego. We wrześniu 1988 r. na stanowisko dyrektora powstającego przedszkola powołano mgr Krystynę Kluszczyk. Dnia 21 lutego 1989 r. z wielką pompą, przy dźwiękach orkiestry odbyło się oficjalne otwarcie. Na uroczystość przybyły władze wojewódzkie, kuratoryjne i lokalne oraz mieszkańcy Strzyżowic. Termomodernizacja placówki w roku 2008 stała się okazją do rozbudowy przedszkola. Placówka zyskała kolejną salę zajęć, łazienki, pomieszczenie socjalne oraz pokój intendenta. Dnia 28 maja 2009r. odbyła się Wielka Impreza z okazji uroczystego nadania placówce imienia Misia Uszatka oraz obchodów XX-lecia powstania przedszkola.W obecności znamienitych gości złożono hołd społecznikom Strzyżowic, którzy swą determinacją przyczynili się do powstania placówki w czynie społecznym, przy wielkim nakładzie tzw. robocizny oraz wsparciu pieniężnym.

 

Oferta edukacyjna

Szkoła

 Stan i wyposażenie pracowni – dwanaście sal lekcyjnych  wyposażonych w zestawy interaktywne, pracownia komputerowa z 11 stanowiskami dla    uczniów, sala   gimnastyczna, stołówka. sale lekcyjne klas I – III są wyposażone w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” oraz projektów unijnych realizowanych w ostatnich latach.

Zajęcia dodatkowe – przedmiotowe koła zainteresowań: j. polskiego, matematyczne, j. angielskiego, dziennikarskie, teatralne, informatyczne, muzyczne, gimnastyka artystyczna, zapasy, SKS. Realizowane są również zajęcia logopedyczne, zajęcia  z surdopedagogiem oraz korekcyjno – kompensacyjne z pedagogiem szkolnym. W szkole działa  Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”, SKKT „Wędrująca Stonoga”, SKO.

Wymiana międzynarodowa – 2009 – 2011 realizacja Projektu „Wasz świat. Nasz świat. Akcje i innowacje w naszym lokalnym środowisku” w ramach Programu Comenius

„Uczenie się przez całe życie” – kraje partnerskie: Wielka Brytania, Finlandia, Włochy i Grecja.

- 2011 – 2013 realizacja Projektu „Europejski Magazyn Wolontariatu” w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – kraje partnerskie: Rumunia, Bułgaria, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Turcja.

- 2018 – 2019 realizacja Projektu Erasmus +

- realizacja Projektów w ramach programu eTwinning Europejskiej Współpracy Szkół.

Łącznie jak dotąd wzięliśmy udział w 40 projektach – w tym w 15 byliśmy bądź jesteśmy  głównymi założycielami. Otrzymaliśmy 6 Krajowych Odznak Jakości i 1 Europejską Odznakę Jakości. W ramach eTwinningu współpracujemy nie tylko z krajami Unii Europejskiej, ale również z krajami należącymi do eTwinning Plus takimi jak Tunezja, Macedonia, Azerbejdżan czy Gruzja. Jednym z naszych największych osiągnięć jest projekt, który zrzesza wszystkie kraje należące do eTwinning i ma aż196 członków – jesteśmy jego założycielem.

Działalność świetlicy – w tym roku szkolnym zapewniamy opiekę do godz. 16.00 pięciu grupom świetlicowym.

 

Przedszkole

Stan i wyposażenie:

Przedszkole dysponuje pięcioma przestrzennymi salami zajęć połączonymi z łazienkami. Jedna z sal zajęć wyposażona jest w tablicę interaktywną a pozostałe korzystają z szerokokątnych 50 calowych telewizorów oraz komputerów stacjonarnych do prowadzenia edukacyjnych działań multimedialnych. Placówka posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną, szeroki wachlarz zabawek, kącików zabaw i zainteresowań.

 

Zajęcia dodatkowe

bezpłatne: język angielski ,nauka tańca, zabawy muzyczno - taneczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, warsztaty plastyczne, zajęcia logopedyczne,

płatne: nauka jazdy konnej, pokazy edukacyjne, warsztaty teatralne, audycje muzyczne, wyjazdy i wycieczki

 

Wymiana międzynarodowa

Przedszkole wespół ze Szkołą Podstawową w Strzyżowicach od roku szkolnego 2012/2013 realizuje projekty w ramach współpracy międzynarodowej e-Twinning.

W roku szkolnym 2013 / 2014 prowadzone są następujące projekty:

- Recipes for kids – promowanie zdrowego odżywiania zwłaszcza wśród dzieci

- The European Food Recipe Book – zapoznanie z kuchniami narodowymi

- A recipe book and traditional foods – promocja zdrowej żywności

- Myths and Legends – poznanie środowiska lokalnego poprzez podania pochodzące z naszego regionu

- Remember to recycle! – promowanie zbiórek surowców wtórnych

- "Diving in the Oceans of Knowledge!" – zapoznanie ze strukturą szkolną w innych krajach

- Italian, Irish and french medieval legends – poznawanie średniowiecznych legend

- animals in our countries - poznawanie zwierząt w naszych krajach - zwierzęta leśne, chronione i te które wyginęły

- what happens under water surface? - życie w zbiornikach wodnych

- in the bird's nest - proces życiowy ptaków, ptaki w naszych kraju i chronione

- healthy lifestyle - zdrowy styl życia

 

Inne informacje związane z ofertą edukacyjną

Działalność edukacyjna oparta jest na realizacji:

- podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- programów własnych:

  • programu „Komputerowe abecadło” wdrażającego dzieci do nabywania kompetencji informatycznych,
  • programów „Przedszkolne zabawy z literkami", "W świecie wesołych literek", „Rozśpiewane literki" kształcących umiejętność rozpoznawania liter oraz wyrabiających gotowość do nauki czytania;
  • programu „Przedszkolak przyjacielem natury” kształtującego postawy proekologiczne;
  • programu „Wesoły i zdrowy przedszkolak” utrwalającego prozdrowotne nawyki żywieniowe i promującego aktywny styl życia;
  • programu „Podróże z Syriuszem” zapoznającego z krajami Unii Europejskiej;
  • programu „Profilaktyka muzyczna oraz wykorzystanie technik socjoterapeutycznych i elementów treningu twórczości” ułatwiającego i kompensującego procesy dojrzewania emocjonalno-społecznego wychowanków;
  • projektów edukacyjnych: „Akademia małego badacza - odkrywcy” uprzystępniającego wiedzę poprzez dokonywanie doświadczeń badawczych i eksperymentów, ”Kosmos" poszerzającego wiedzę o planetach, „Dinozaury" rozwijającego zainteresowania przeszłością geologiczną świata zwierząt.

 

Baza sportowa

Szkoła dysponuje wielofunkcyjnym boiskiem z bezpieczną nawierzchnią.

 

Bezpośrednie otoczenie szkoły i przedszkola

Przedszkole i szkoła mieszczą się w wolnostojących budynkach i posiadają parkingi od strony ulicy 1 Maja. Placówki spełniają nowoczesne standardy pod względem wymogów nadzoru budowlanego, p.poż. i Sanepid-u jak i wyposażenia. Tereny placówek są zadbane, ogrodzone, a posadzone krzewy i rośliny ozdobne dodają walorów estetycznych. Plac zabaw przedszkola doposażony jest w zestawy ruchowe, karuzelę, huśtawki, chybotki, zadaszoną piaskownicę, pociąg, rowerki biegowe. Szkolny plac zabaw powstał w ramach Projektu Rządowego „Radosna Szkoła” składa się z 5 elementów zabawowych, posiada bezpieczną nawierzchnię i ławeczki rekreacyjne.

 

Lista realizowanych miękkich projektów unijnych

 

Szkoła

- „Jestem wyjątkowy”

- „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

- „Sposoby na szybkie i efektywne uczenie się – dzieci powinny je znać”

- „Warsztaty robotyki kluczem do wyrównywania szans edukacyjnych”

- „Szkoła marzeń”

 

Przedszkole

- "Akademia przedszkolaka"

- "Mama, tata i ja"

 

Lista realizowanych programów krajowych i innych

 

Szkoła

- „Akademia pierwszoklasisty" projekt rządowy

- „Śniadanie daje moc”,

- „Klub Bezpiecznego Puchatka”

- „Owoce i warzywa w szkole”

- „Szkoła bez przemocy”

- „Cała Polska czyta dzieciom”

- „WOŚP”

- Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Czarodziejskie Drzewo” – Klub Gaja

 

Przedszkole

- „Akademia pierwszoklasisty" projekt rządowy

- „Klub bezpiecznego Puchatka"

- „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury"

- „Akademia Aquafresh"

- „Śniadanie daje moc",

- „Akademia zdrowego przedszkolaka"

- „Bezpieczniki Taurona”

- Program regionalny“ Segregujesz - środowisko ratujesz”

- Klub Gaja

- „Akademia Wyobraźni Play - Doh"

- „Zdrowa żywność” - program międzynarodowy