Program Projektor w naszej szkole

22 styczeń 2024

Ruszyła XIX edycja programu Projektor. W tym roku nasza szkoła dołączyła  do udziału w PROJEKTORZE

 

 

Warsztaty z Projektorem stwarzają dzieciom przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy. Dzieje się to poprzez dyskusję, pracę w grupach, poszukiwanie rozwiązań i wdrażanie ich w najbliższym otoczeniu

Głównym zagadnieniem, na którym skupiają się warsztaty jest aktywność obywatelska. Rozumiemy ją jako udział uczniów w życiu społecznym, kulturalnym swojej lokalnej wspólnoty jaką jest klasa, szkoła ,wieś.

Aktywność obywatelska uczniów jest rozwijana w trzech obszarach: ochrona planety, działalność w internecie i relacje społeczne.

Pierwsze warsztaty odbędą się już w poniedziałek 12 lutego.

Zobacz film o programie Projektor Tutaj