„WIĘCEJ LEPSZEJ EDUKACJI – NOWE WYCHOWANIE WSPÓŁCZEŚNIE”

24 kwiecień 2024

20 kwietnia 2024r. w Strzyżowicach odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Fundację Plan daltoński „WIĘCEJ LEPSZEJ EDUKACJI – NOWE WYCHOWANIE WSPÓŁCZEŚNIE”. Gospodarzem konferencji był Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Wójt Gminy Psary.

 
Pierwsza część konferencji miała miejsce w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach. Po uroczystym powitaniu przez organizatorów Państwa Annę i Roberta Sowińskich rozpoczęły się prelekcje ekspertów z różnych dziedzin pedagogiki. Znaleźli się wśród nich eksperci i konsultanci Fundacji Plan daltoński Pl, Fundacji Budząca się Szkoła, z Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciele akademiccy: prof. Roman Leppert, Teresa Smoleń, Wiesława Mitulska, dr Marzena Żylińska, Marzena Kędra, Larysa Pyzik – Dziubczyńska, Regina Hadryś, Anna Turska, Ewa Nikołajew – Wieczorowska, Kalina Stefaniak, Agnieszka Grusiecka, Marcin Michalik, dr Zuzanna Jastrzębska – Krajewska.
 
Po wykładach odbyła się debata na temat: „Nowe wychowanie w XXI wieku”, którą prowadził prof. Roman Leppert. W debacie będącej podsumowaniem konferencji oprócz ekspertów z dziedziny pedagogiki uczestniczyli również: dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach Dorota Pronobis - Kościńska oraz Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.
 
Ostatnią część daltońskiej konferencji stanowiły warsztaty zorganizowane na terenie szkoły i przedszkola w Strzyżowicach, które prowadzili wspomniani wcześniej eksperci. Każdy z uczestników miał możliwość wyboru dwóch warsztatów.
 
Konferencja w Strzyżowicach zgromadziła blisko 250 osób z różnych części Polski. Tak duże zainteresowanie wydarzeniem, chęć wysłuchania ekspertów z ogromną wiedzą i bogatym doświadczeniem świadczą o tym, że wielu nauczycieli pragnie „Więcej lepszej edukacji”.
 
Jako gospodarze dziękujemy wszystkim za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Anny i Roberta Sowińskich za obdarowanie nas wielkim zaufaniem wybierając nasze placówki na miejsce ogólnopolskiej konferencji.
 
 
Rozmowa z Wójtem Gminy Psary
 
Debata podczas konferencji