Otwarcie EKOpracowni pod chmurką "Zielony zakątek"

24 maj 2024

 Plan utworzenia EKOpracowni pod chmurką pod nazwą „Zielony zakątek”  powstał na wniosek uczniów, którzy sugerowali jej utworzenie podczas szkolnego konkursu na rozwiązania mające na celu ograniczenie hałasu w szkole. To wtedy dzieci narysowały zaciszne miejsce za budynkiem szkoły, otoczone drzewami i kwiatami. 

 Teren pracowni został podzielony na pięć stref: przestrzennych : strefę badań ekologicznych, strefę działań manualnych, strefę gier i zabaw edukacyjnych, strefę obserwacji i strefę upraw.

W strefie badań ekologicznych umieszczone są tablice edukacyjne „Zanieczyszczenia środowiska”, „Rozkład odpadów w czasie”, „Wypalanie traw” oraz gra plenerowa „Smogo- Memory” . Uczniowie będą tu zdobywać i utrwalać wiedzę dotyczącą  przyczyn degradacji środowiska oraz sposobów o dbania o jego ochronę. Wiedza ta wpłynie na rozwój świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia naszej gminy. W tym miejscu będą dokonywane pomiary i monitoring zanieczyszczania powietrza, gleby i wody. Wynikami badań uczniowie będą się dzielić ze społecznością szkolną poprzez publikacje na stronie Internetowej, wystawy, ulotki.  Młodsi uczniowie , w pogodne dni będą mogli obserwować godziny na zegarze słonecznym, co pozwoli im dostrzegać związki pomiędzy kierunkami geograficznymi, słońcem i czasem. Zegar słoneczny rozwija umiejętności obserwacji i analizy. Jest to nieszablonowe urządzenie dydaktyczne podczas zajęć z przyrody i geografii. Znajomość  funkcjonowania kompasu to fundament dla przyszłych podróżników i obserwatorów świata. Korzystając z dużego kompasu w plenerze uczniowie nauczą się praktycznych i klasycznych umiejętności orientacji w terenie ,  czytania map,  poznają i utrwalą kierunki geograficzne. Kompas wykorzystywany będzie również podczas gier terenowych i podchodów. Nabytą wiedzę  z zakresu ekologii będzie można sprawdzić podczas gry plenerowej „Smogo – Memory”. Urządzenie łączy zabawę i gimnastykę umysłu z ogromną dawką  ekologicznej wiedzy, która uczy jak być ekologicznym na co dzień.

  W strefie działań manualnych znajduje się zadaszona wiata o wymiarach 3 x 10 m, wyposażona w 4 ławki piknikowe (stoły z ławkami) . Tu będą odbywały się lekcje przyrody, biologii, geografii oraz ekologiczne zajęcia pozalekcyjne, a nawet świetlicowe. Stoły mogą być ustawione w sposób ciągły, połączone lub rozsunięte, co ułatwi pracę w grupach. Będzie można wykonywać notatki, rozwiązywać zadania, uzupełniać karty pracy. To świetne miejsce na wykonywanie prac plastycznych i technicznych (szkice z natury, projektowanie tabliczek informacyjnych o sadzonkach i rozsadach, przesadzanie roślin doniczkowych, zakładanie hodowli roślin). 

Obok znajduje się strefa gier i zabaw edukacyjnych, miejsce wyposażone w „Koło wiedzy”, „Obracane kostki” oraz „EKO – Memory” gry plenerowe poświęcone otaczającej nas przyrodzie, ćwiczące pamięć i koncentrację. 

Kolejna część EKOpracowni pod chmurką  to strefa obserwacji. Tu uczniowie będą obserwowali i poznawali różne gatunki drzew, krzewów i kwiatów. Posadziliśmy tu sadzonki sosny, jodły, modrzewia, brzozy, jarząbu, cisu, kaliny, ligustry, derenia, które dopełnią szkolny drzewostan świerków, lip i klonów. Ta namiastka lasu przyczyni się do nauki rozpoznawania różnych gatunków drzew iglastych i liściastych bez konieczności wyjścia do lasu, który jest oddalony od szkoły w sporej odległości, przy bardzo ruchliwej drodze. Wizytówki drzew wykonali uczniowie klasy III. Dodatkowo wśród drzew zamontowane są tablice edukacyjne „Piętrowa budowa  lasu”, „Czym jest drzewo” , a także „Ekosystem łąki”, „Fauna i flora naszych wód”, które będą podstawową bazą wiedzy do obserwacji. Uczniowie klas IV i V samodzielnie wykonali budki lęgowe. Będą tu również domki dla owadów i karmniki, co ułatwi prowadzenie obserwacji ptaków i owadów. 

W pobliżu drzew,  w systemie podwyższonych grządek posadziliśmy i posialiśmy kwiaty wabiące motyle ,  rośliny miododajne oraz kwiaty sezonowe kwitnące wiosną, latem i jesienią. 

W strefie obserwacji umieszczona  jest dydaktyczna klatka meteorologiczna wyposażona w barometr mechaniczny tarczowy, termometr mechaniczny, higrometr i termometr cieczowy. W skład zestawu wchodzą także deszczomierze manualne, termometr glebowy, miernik pomiaru wilgotności gleby, kompas kieszonkowy i termometr elektroniczny zaokienny. Wszystkie instrumenty pomiarowe uatrakcyjnią zajęcia w terenie oraz rozwiną zainteresowania badaniami otaczającego nas świata.

Ostatnia strefa upraw obejmuje istniejącą od kilku lat szklarnię z poliwęglanu , której otoczenie zostało powiększone o podwyższone grządki.  Na grządkach uczniowie będą uprawiać warzywa sezonowe takie jak rzodkiewka, sałata, pietruszka naciowa, szczypior oraz zioła: bazylia, kolendra, lubczyk, szałwia, oregano i tymianek. Uprawy te będą stanowiły bazę wyjściową do omawiania zdrowego odżywiania, przygotowania sałatek, zdrowych kanapek. Będą samodzielnie zakładać hodowlę roślin, rozsady. Swoje obserwacje będą rysować i opisywać w dzienniczkach upraw. Uprawy nauczą dzieci odpowiedzialności i systematyczności. Uczniowie będą mogli hodować również kwiaty np. na dzień mamy. Prowadzenie upraw ułatwi zakupiony drobny sprzęt ogrodniczy: taczka, szpadle, grabie, łopatki, dwustronne motyczki, pazurki, konewki oraz kompostownik. Obok kompostownika zamieszczona jest tablica edukacyjna z opisem jego przeznaczenia,  jak prawidłowo powinien wyglądać  i jak go używać.

Ekopracownia pod chmurką będzie również wykorzystywana podczas zajęć pozalekcyjnych w trakcie realizacji programu autorskiego dla klas IV-VIII „Osobliwości świata przyrody w ekopracowni pod chmurką”opracowanego przez nauczycieli przyrody i geografii. 

EKOpracownia  rozbudzi aktywne  zainteresowania światem przyrodniczym, rozwinie wrażliwość ekologiczną oraz wykształtci postawy badawcze, prowadzenie obserwacji, eksperymentowania. Przyczyni się  do nabycia umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialność za rezultat pracy całego zespołu. Zajęcia w ekopracowni to świetne łączenie teorii z praktyką oraz nauczanie przez działanie. Dzieci mogą zdobywać i utrwalać wiedzę podczas zajęć, ale również w czasie pozalekcyjnym podczas zajęć świetlicowych, poprzez prowadzenie obserwacji, ćwicząc skupienie, wyciszenie. Odpoczynek po zakończonych lekcjach wśród drzew i kwiatów doskonale regeneruje organizm i wycisza stres. Korzystanie z ekopracowni przyczyni się do wychowania świadomych młodych ludzi, którzy potrafią wykorzystać swoją wiedzę do kreatywnego i twórczego rozwiązywania problemów ekologicznych.